Psychische klachten en lichamelijke klachten en/ of vermoeidheid door psychische problemen

Spanningsklachten, depressieve klachten, hyperventilatie, (psycho)somatische klachten, angst- en paniekklachten, boosheid, overgewicht door emotie-eten etc.

Veel problemen ontstaan doordat mensen niet weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun problemen moeten oplossen. Ze zitten vast in overlevingspatronen en zijn eerder aan het ‘overleven’ dan aan het ‘leven’. Therapie kan dan nodig en helpend zijn.

Bijna iedereen heeft behoefte aan twee dingen, in de eerste plaats de behoefte om verbonden te zijn: van betekenis zijn voor een ander en in de tweede plaats de behoefte om autonoom te zijn: goed voor zichzelf te zorgen. De opgave waar veel mensen voor staan is deze twee behoeften op een prettige manier samen te krijgen: om binnen het zorgen voor de ander ook op te komen voor de eigen belangen. Dit is geen gemakkelijke opgave, want waar wij behoefte aan hebben strookt niet altijd met wat anderen, die belangrijk voor ons zijn, van ons verwachten of wat wij van onszelf verwachten. Wanneer wij niet instaat zijn dit conflict, dat zowel in onszelf als tussen ons en anderen af kan spelen, op een bevredigende manier naar buiten te brengen en op te lossen, staan wij voor de vraag hoe wij nu zorg kunnen dragen voor onszelf en tegelijkertijd een goede relatie met de ander kunnen onderhouden. Dit dilemma vormt meestal de kern van problemen en symptomen waarmee mensen in therapie komen.

Corona update: wij voeren 1 op 1 gesprekken o.b.v. RIVM richtlijnen