Privacy

De AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Voor deze datum hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij ons aan houden omdat we gegevens van jou vastleggen. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten je hebt als betrokkene.

Hieronder geven ik een korte samenvatting van het privacyreglement. Onderaan de pagina kun je de volledige versie downloaden via de aangegeven Link.

 

Privacy

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als je therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht ,opgelegd door de WGBO. Je papierendossier, er is geen digitaal dossier behalve het mail contact dat er tussen ons is, bevat aantekeningen over je (of jullie) situatie en gegevens over de uitgevoerde begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe ons best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik heb een geheimhoudingsovereenkomst met mijn boekhouder dat deze je naam en adres kan zien.

De gegevens uit je dossier kunnen mogelijk ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming (tot op heden nog nooit voorgevallen).
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt (zoals eerder genoemd) gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je daarover eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van het consult
 • Een korte omschrijving van het consult. Bijvoorbeeld: 24503 Behandeling of Gestalttherapie of 24504 Psychosociale therapie
 • De kosten van het consult

Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen, dan kun je met mij contact opnemen.
Het volledige privacy document kun je hier downloaden: Volledig privacy reglement (pdf).
Het document wat de policy beschrijft voor onze website kun je hier downloaden: Privacy policy website (pdf)

 

Klachtenprocedure

Mocht je onverhoopt een klacht hebben over b.v. mijn functioneren, dan verzoek ik je om mij dat zo snel mogelijk te laten weten. Hoe eerder ik weet wat je dwarszit, hoe eerder we kunnen kijken naar een oplossing. Mochten we er samen toch niet uitkomen kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVAGT. Voor informatie kun je kijken op www.nvagt-gestalt.org, op deze pagina staan verwijzingen naar de verschillende mogelijkheden voor klachtbehandeling.

Erkende geschilleninstantie

In het kader van de wet WKKGZ ben ik aangesloten bij de erkende geschilleninstantie voor complementair therapeuten de SCAG, voor informatie rondom een klacht kun je op hun website kijken www.scag.nl

 

 

Corona update: wij voeren 1 op 1 gesprekken o.b.v. RIVM richtlijnen