(Gestalt) Psychotherapie

Tegenslagen horen bij het leven, gelukkig zijn we hier meestal tegen bestand. Het zijn dan ook niet de levensmoeiten die ons problemen geven. Problemen ontstaan als we geen antwoorden meer hebben op de moeiten waarmee we te kampen hebben.

Veel problemen ontstaan doordat mensen niet goed weten wat ze nodig hebben en hoe ze hun problemen moeten oplossen. Ze zitten vast in overlevingspatronen en zijn eerder aan het ‘overleven’ dan aan het ‘leven’. Gestalttherapie biedt je de mogelijkheid jezelf beter te leren kennen en bewuster in het leven te staan. Door in het hier en nu opnieuw je gevoelens te onderzoeken en je zintuigen te gebruiken kun je nieuwe oplossingen vinden voor problemen uit het verleden die nu nog steeds om aandacht vragen. Je leert de verantwoording te dragen voor wie je bent en wat je doet.

Grisalda kan en wil mensen niet veranderen, eerder zichzelf laten worden en laten groeien. De gesprekken met haar zijn open en levendig. Ze is oprecht in wat ze ziet, denkt, aanvoelt en vindt. Op een gelijkwaardige, persoonlijke en betrokken manier maakt zij de dingen bespreekbaar. Ze steunt en daagt uit.

Corona update: wij voeren 1 op 1 gesprekken o.b.v. RIVM richtlijnen