Relatietherapie

Bij relatieproblemen ligt het accent op de relatie, op de manier hoe de partners hun relatie vormgeven.

Niet de individuele persoon met hun eigen problemen, maar hun relatie staat dus centraal. Hierbij neemt de manier van communiceren een belangrijke plaats in. Ook kijken we naar de hechtingsstijl, is deze veilig of is er sprake van angstige, vermijdende of angstig vermijdende hechting, deze heeft namelijk veel invloed, zowel op de persoon zelf als op de relatie. Daarnaast gaat het over het hebben van een goede balans van geven en nemen, om binnen het zorgen voor de ander ook op te komen voor de eigen belangen of visa versa. Het bespreekbaar maken van de gevoelens, en het luisteren naar en begrip kunnen opbrengen voor de gevoelens van de ander is voor veel mensen moeilijk. In relatietherapie krijg je inzicht in wat een ieder echt nodig heeft en inzicht in de manier van communiceren waardoor jullie op een meer bevredigende manier verder kunnen met elkaar.

Corona update: wij voeren 1 op 1 gesprekken o.b.v. RIVM richtlijnen